MAX BLUE VIỆT NAM – DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Phát triển nguồn cung ứng vải & nguyên phụ liệu

Cùng với đội ngũ tạo mẫu và may mẫu của chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho sự chuẩn bị sản xuất quy mô hàng may mặc của khách hàng. 

Trong quá trình này, điều quan trọng nhất là các đặc điểm của sản phẩm đảm bảo được tính nhất quán và chất lượng trên từng sản phẩm.

Souring fabric

Chúng tôi cũng cung cấp chuyên môn kỹ thuật về chi phí ( Đánh giá chi phí vải, nguyên phụ liệu, nhân công ) để giúp bạn dự báo và lập ngân sách chi phí sản xuất phù hợp.

Sample Development team

Một kế hoạch phát triển sản phẩm đúng đắn sẽ làm giảm đáng kể chi phí sản xuất trong khi đó vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

 

Phát Triển Mẫu Thử

Đội ngũ may mặc MaxBlue với kinh nghiệm cao có thể tạo mẫu , phân loại kích thước trước khi cắt và may theo mẫu của bạn.

Sau khi mẫu được hoàn chỉnh :

Dịch vụ tiền sản xuất của chúng tôi cũng bao gồm kiểm tra độ vừa vặn và chỉnh sửa ( Mẫu đầu tiên, Nhảy size ) để đảm bảo theo yêu cầu kích cỡ đặc biệt , yêu cầu độ vừa vặn của bạn. 

Phát Triển Mẫu

Chúng tôi sử dụng công nghệ và phần mềm phát triển hàng đầu trong ngành để đạt được hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Khi kết thúc quá trình phát triển sản phẩm, bạn có thể lựa chọn làm việc với Maxblue cho dịch vụ Sản Xuất ( tối thiểu 1000c cho mỗi cỡ )

Dịch vụ phát triển sản phẩm của chúng tôi cũng giúp bạn xác định và đảm bảo được các nhà máy bổ sung cho sản xuất quy mô lớn hơn. 

Pattern Development

 

Xin lưu ý rằng tất cả các tài sản kỹ thuật và sáng tạo cuối cùng được phát triển tại Max Blue Việt Nam sẽ trở thành tài sản khách hàng: Mọi thông tin bí mật của sản phẩm sẽ được bảo lưu giữ và bảo quản trong tín nhiệm.

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

 
  • Phát Triển Cung Ứng Vải & Nguyên Phụ Liệu

  • Phát Triển Mẫu

  • Tạo Mẫu Kỹ Thuật 

  • Kiểm Tra Thông Số Kỹ Thuật

  • Lên Cỡ

Miễn phí Thông tin chi tiết & Báo giá trong vòng 48h, Xin liên hệ !