How the Global fashion and textile companies are responding before the challenges and impact of Covid-19 !? – MAX BLUE Vietnam Business Operations

Max Blue maxblue VN

Pict : TTXVN

VN – Việt Nam’s export mainstays, the fashion and textile sector has been hard hit by COVID-19.
How has the global supply chain for fashion and textiles been impacted by COVID-19? 
Recently, the Global fashion businesses has witnessed how the COVID-19 pandemic disrupted the supply chain of the textile, apparel and fashion manufacturing industry in unprecedented ways.
Covid-19 has resulted in many other challenges and issues apparel and textile companies need to solve. The Global supply chain is in danger of being broken, raw materials shortages.
The ready-made garment industry in VietNam, which showed that the supply chain disruption due to COVID-19 would increase the production cost. The worldwide apparel consumption is also projected to reduce during and after the pandemic.
 With The quarantining and working from home had a profound effect on how people shopped and the type of clothing they purchased during the pandemic.The drop in demand for new fashion most likely comes from an increased amount of time spent inside in home.
This has had a profound effect on the fashion industry, which is alarming for garment manufacturers and exporters.

How are the Vietnamese fashion and textile industries coped with such changes and come back stronger in the future?
Companies must know creative ways to adapt their business models to accommodate the new demand.
Retail and wholesale distribution must have an online platform that can help with distribution as many storefronts closed.
The pandemic has led to changes in businesses’ product design and development, sourcing and manufacturing, as well as wholesale and retail distribution.
New online models
Businesses know how to have a strong online presence.
  • Having to live with the epidemic is almost certain.
In Vietnam, where you developed products, Max Blue Vietnam always study finds the best practices looking forward for textile and apparel businesses.
More changes occurred in the sourcing and manufacturing for these companies.
Sourcing diversification from several different sources as opposed to being completely reliant on one specific source.
Several manufacturing locations in Vietnam are supported by the government and Department of Textile & Apparel Management and their ability to quickly adjust their goods have been better able to withstand the impact of the pandemic.
This’s important that businesses collaborate and coordinate with other businesses with different functionalities, which limits the effect of a pandemic-like event.
At the present time, restoring production means growing.
 
Keywords: COVID-19; supply chain; textiles and apparel industry; fashion manufacturing industry; global impact
Sources
Chuỗi cung ứng toàn cầu có nguy cơ bị phá vỡ, thiếu hụt nguyên liệu.

Anh: N.T

VN – Thời trang và dệt may một trong những ngành xuất khẩu chủ chốt của Viet Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.
  • Chuỗi cung ứng hàng dệt may và thời trang toàn cầu đã bị COVID-19 tác động như thế nào?
Thời gian gần đây, các doanh nghiệp thời trang toàn cầu đã chứng kiến ​​đại dịch COVID-19 phá vỡ chuỗi cung ứng của ngành dệt may và sản xuất thời trang theo những cách chưa từng có. Covid-19 đã dẫn đến nhiều thách thức khác và các vấn đề mà các công ty dệt may cần giải quyết.
Chuỗi cung ứng Toàn cầu có nguy cơ bị phá vỡ do thiếu nguyên liệu. Ngành hàng may sẵn ở Việt Nam cho thấy sự gián đoạn chuỗi cung ứng do COVID-19 sẽ làm tăng chi phí sản xuất.
Mức tiêu thụ hàng may mặc trên toàn thế giới cũng được dự báo sẽ giảm trong và sau đại dịch. Với sự cách ly và làm việc tại nhà có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mọi người mua sắm và loại quần áo họ mua trong đại dịch.
Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp thời trang, đây là điều đáng báo động đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc.
Làm thế nào để ngành thời trang và dệt may Việt Nam đối phó với những thay đổi đó và trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai?
Các công ty phải biết những cách sáng tạo để điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ để đáp ứng nhu cầu mới. Phân phối bán lẻ và bán buôn phải có một nền tảng trực tuyến có thể giúp phân phối khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa.
Đại dịch đã dẫn đến những thay đổi trong thiết kế và phát triển sản phẩm, tìm nguồn cung ứng và sản xuất cũng như phân phối bán buôn và bán lẻ của các doanh nghiệp.
Các mô hình trực tuyến mới.
Các doanh nghiệp biết cách có sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ. Việc phải sống chung với dịch là điều gần như chắc chắn.
Tại Việt Nam, nơi bạn đã phát triển sản phẩm, maxblue Việt Nam luôn nghiên cứu để tìm ra những phương pháp thực hành tốt nhất cho các doanh nghiệp dệt may.
Nhiều thay đổi hơn đã xảy ra trong việc tìm nguồn cung ứng và sản xuất cho các công ty này. Đa dạng hóa nguồn cung ứng từ nhiều nguồn khác nhau thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào một nguồn cụ thể.
Một số địa điểm sản xuất ở Việt Nam được hỗ trợ bởi chính phủ và Cục Quản lý Dệt may có khả năng nhanh chóng điều chỉnh linh hoạt, khả năng chống chọi tốt hơn với tác động của đại dịch.
Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải cộng tác và phối hợp với các doanh nghiệp có các chức năng khác nhau, điều này hạn chế ảnh hưởng của một sự kiện giống như đại dịch.
Đến thời điểm hiện tại, khôi phục sản xuất đồng nghĩa với việc ngày càng phát triển.
Tag: Tác động toàn cầu, #COVID-19; chuỗi cung ứng; ngành dệt may; sản xuất thời trang …